ประวัติส่วนตัว

                                                   ประวัติส่วนตัว

         ผม  นาย  ณรงค์กร      สิทธิโน    เกิดเมื่อวันที่ 17  ธันวาคม   2541 

                                       มีบิดาชื่อ  นายคนอง     สิทธิโน

                                     มีมารดาชื่อ  นางนันทนา   พิมสอน

                                    เรียนจบจากโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

                                 กีฬาที่ชอบ      ฟุตบอล       สัตว์ที่ชอบ   สุนัข    แมว

อาหารที่ชอบ   ต้มยําก้ง                        ส

 

 

 

                

โฆษณา

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

                    ผม นาย  อภิรักษ์   อุ่นอก  เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2541

มีบิดาชื่อ  นายพิน   อุ่นอก

มีมารดาชื่อ นาง สมปรอง  อุ่นอก

เรียนจบ  ป.6  ณ  โรงเรียนบ้านนาดี

และต่อ ม.ต้น  ณ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา   “โพธิ์คำอนุสรณ์”

ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ม.3

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่119   หมู่6 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร